MY BUTTON
Amaç

Projemizin genel hedefi; eğitim çağlarının ilk yıllarında bulunan özel eğitime gereksinim duyan okul öncesi, ilköğretim, bilim sanat merkezi ve özel eğitim ve rehabilitayon merkezlerinde eğitim almakta olan çocuklar için, eğitim müfredatlarına uygun farklı, çağdaş, yaratıcı düşünme gücünün geliştirilmesini sağlayan eğitsel materyallerin tasarımlarını ve üretimlerini yapabilmektir.

Hedef Gruplar

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Yusuf Gökçenay Bilim Sanat Merkezi Müdürlüğü

Ayhan Şahenk Özel Eğitim Uygulama Merkezi

Konya Beyhekim Mesleki Eğitim Merkezi

Zübeyde Hanım Özl Eğtm. Okulu

Abdurrahman Gazi İşitme Engelliler ilköğretim Okulu

Bünyesinde özel eğitim sınıfı bulunan 12 Ana Okulu Müdürlüğü

Özel Rehabilitasyon Merkezleri

Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Yararlanıcılar

Özel eğitim okullarında eğitim görmekte olan öğrenci aileleri.

Özel eğitim alanında çalışan öğretmenler

Özel yetenekli çocukların aileleri

Özel eğitim materyallerinin üretilmesi sürecinde görev alacak atölye öğretmenleri

Özel eğitim okulları ve aileler.

Özel eğitime gereksinim duyan çocuklar

Özel yetenekli çocuklar

Mesleki ve Teknik Lise öğretmen ve öğrencileri

Bütçe

Bu proje DAKA (Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilmektedir.

Projemizin Öncelikleri

Öncelik 1

Çocuk ve Gençlere yönelik yenilikçi, girişimci yaratıcı düşünce gücünün

geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi,

Öncelik 2

Çocuk ve Gençlere yönelik eğitim, kültür, sanat, spor faaliyetlerinin desteklenmesi,

Öncelik 3

ress.jpg

Çocuk ve Gençlerin sosyal yaşama uyumunu sağlamak üzere, özel ilgi gerektiren alanlarda, önleyici ve geliştirici faaliyetlerin desteklenmesi,