ÖZEL EĞİTİM MATERYAL YARIŞMASI

yarisma.jpg
uzatma.jpg

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim Materyal Yarışması kılavuzu için TIKLAYINIZ.

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim Materyal Yarışması başvuru formu için TIKLAYINIZ.

Yarışmaya yapılan başvurulara ilişkin Müdürlüğümüze gelen  bilgilerde, yarışma hakkında yeterli bilgilendirmelerin yapılmadığı, ilgili kurum ve kuruluşlarımızın gereken desteği sağlayamadıkları anlaşılmaktadır. "Özel Eğitim Materyal Yarışması" na başvuru tarihi 24 mayıs 2019 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır.

Yarışma Başvurusu

Birinci aşamada: 

https://www.materyalvan.net/ adresinde, Özel Eğitim Materyal Yarışması başlığı altında açılan web sayfasında bulunan form, word ortamında doldurularak materyal65@gmail.com mail adresine gönderilecektir.

İkinci aşamada:

    Tasarlanan özel eğitim materyalleri Yusuf Gökçenay Bilim Sanat merkezi Müdürlüğü Şerefiye Mahallesi Ordu Caddesi No65 İpekyolu Van adresine elden ya da kargo yoluyla teslim edilecektir.

afis_yarisma_eisg.jpg

BAŞVURU KILAVUZU

1. YARIŞMANIN AMACI

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri bölümünce hazırlanan “Eğitim ile Şekillenen Gelecekler Projesi” Doğu Anadolu Kalkınma Ajansınca desteklenmeye hak kazanmıştır.

Proje faaliyetlerinden biri TRB2 bölgesinde “Özel Eğitim Materyal Tasarım Yarışması” düzenlemektir. Bu yarışmanın amacı; TRB2 bölgesinde görev yapmakta olan devlet kurumlarında ve özel sektörtörde çalışan öğretmenlerin ve Üniversite de Eğitim Fakültelerinde eğitim gören öğrencilerin özel eğitim alanında kullanılabilir ve projemiz kapsamında üretilebilir eğitim materyallari tasarımlarının yapılmasını sağlamaktır. Yeni tasarlanan materyal örnekleri bu yarışma kapsamında değerlendirilecek ve üretim ile çoğaltılması sağlanacaktır. Tasarlanan bu yeni özel eğitim materyal örneklerinin, yeni-özgün-farklı tasarımlar olması, eğitimciler tarafından bilinmesi, paylaşılması ve modellik etmesi amaçlanmaktadır.

 

2. YARIŞMANIN KONUSU

Katılımcılar yarışmaya özel eğitim hizmetleri alanında özel yetenekli bireyler, zihinsel yetersizlik, otizm spektrum bozukluğu, özel öğrenme güçlüğü, görme yetersizliği, işitme yetersizliği, ortopedik yetersizlik, dil ve konuşma güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ve çoklu yetersizliği olan bireylere yönelik hazırladıkları materyalleri ile katılabileceklerdir.

3. YARIŞMA BAŞVURU TARİHLERİ

Yarışma başvurusu iki aşamalı olacaktır.

Birinci aşamada: 

https://www.materyalvan.net/ adresinde, Özel Eğitim Materyal Yarışması başlığı altında açılan web sayfasında bulunan form word ortamında doldurularak materyal65@gmail.com mail adresine gönderilecektir.

İkinci aşamada:

    Tasarlanan özel eğitim materyalleri Yusuf Gökçenay Bilim Sanat Merkezi Şerefiye Mahallesi Ordu Caddesi materyalleri No:65 İpekyolu/Van adresine elden ya da kargo yoluyla teslim edilecektir.

 1. Başvuru formu hazırlanmayan materyaller değerlendirmeye alınmayacaktır.

 2. Ürünler    bu    kılavuzun    4. Maddesinde       belirtilen     takvim    aralığında gönderilmelidir. Aksi durumda başvurular dikkate alınmayacaktır.

 3. Kargo yoluyla gönderilen eğitim materyalleri için kargo ücreti, katılımcı tarafından ödenecektir. Karşı ödemeli kargolar kesinlikle teslim alınmayacaktır.

 

4.TARİHLER

Başvuru Formu Gönderme Tarihleri: 15/02/2019- 25/04/2019

Sonuçların Açıklanması: Sonuçlar, ödül töreni sırasında açıklanacaktır. (Seçilme başarısı gösteren eserlerin sahipleri önceden bilgilendirilecektir.)

Ödül Töreni ve Yeri: Ödül töreni 02.05.2019 tarihinde gerçekleştirilecektir.

5. KATILIM ŞARTLARI

a. Yarışmaya aşağıdaki maddelerle sıralanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler başvuru yapabilecektir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların ve tüzel kişilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır:

I. Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel okul/kurumlarda görev yapan öğretmen, yönetici ve uzman personel (psikolog, fizyoterapist, dil ve konuşma terapisti, odyolog, ergoterapist, çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanı),

II. Üniversitelerde görev yapan akademik personel,

III .Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri),

IV. Yükseköğretim kurumlarının öğretmen yetiştiren bölümlerinden ya da yüksek öğretim kurumlarından pedagojik formasyon eğitimi alarak mezun olmuş, MEB dışında başka kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan kişiler,

b. Yarışmaya bireysel ya da çoklu katılımla başvuru yapılabilecektir.

c. Katılımcılar “Özel Eğitim Hizmetleri Materyal Yarışması”, en fazla 2 (iki) ürün ile katılabilecektir.

d. Bireysel başvuruların yanı sıra yarışmaya en fazla 2 (iki) kişi ile çoklu katılım başvurusunda bulunulabilir.

e. Bireysel başvuru şartları tutmadığı halde özel eğitim ve rehberlik hizmetlerine ilgi duyan, bu alanlarda özgün ve yenilikçi fikirleri bulunan herkes, bireysel başvuru şartına sahip bir kişi ile birlikte (çoklu katılım yoluyla) yarışmaya müracaat edebilir. Ancak bu kişiler temsilci olamazlar.

f. Yarışmaya katılacak ürünler Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na, Milli Eğitim Temel Kanunu’na, Türk Millî Eğitiminin temel amaçlarına, toplumumuzun kültürel değerlerine uygun; özel eğitim ve/veya rehberlik hizmetleri alanında güncel ve ivedi bir gereksinimi karşılayacak nitelikte, yenilikçi ve özgün özelliklere sahip olmalıdır.

g. Yarışmaya başvurusu yapılan ürünün daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması gerekir. Ürünleri başka bir yarışmada ödül aldığı sonradan tespit edilen başvuru sahipleri ödül kazandıkları takdirde ödül ve diğer hakları iptal edilir.

h. Elektronik ortamda istenecek başvuru bilgileri ve formlar eksiksiz, açık ve anlaşılır bir şekilde doldurulmalıdır. Eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgi verilmesi halinde, ürün yarışma kapsamı dışında tutulacaktır.

Eksik ya da hatalı bilgi girişleri nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarında katılımcılar herhangi telafi talebinde bulunamazlar.

h. Katılımcılar, dilemeleri halinde yarışmaya sunduğu ürün için bir uygulama videosu da hazırlayabilir. Bu video, web ortamından gönderilebileceği gibi, dijital taşıma ortamlarında (CD, DVD veya USB vb.) da elden teslim edilebilecektir.

i. Ürünler kargoda oluşabilecek hasarlara karşı korunaklı bir şekilde gönderilmelidir. Kargoda oluşabilecek hasarlardan Müdürlüğümüz sorumlu değildir. Bu konuda katılımcılar, Müdürlüğümüze karşı herhangi bir talepte bulunamazlar. Hasar gören ürün değerlendirmeye alınmayacaktır.

r. Ürünlerin ilk teslim alınışında ve iade kargolarında posta veya kargodan kaynaklanan gecikme, kayıp ve hasarlardan Müdürlüğümüz sorumlu değildir.

s. Katılımcı, ürünlerin incelenmesi-değerlendirilmesi sürecinde oluşabilecek hasarlardan dolayı herhangi bir hak iddia edemeyecektir.

t. Yarışmaya Müdürlüğümüz personeli, (Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, şube Müdürleri, Eğitim İle Şekillenen Gelecekler Projesi Ekiplerinde yer alanlar)  yarışmanın seçici kurullarında jüri üyesi olarak görev yapanlar ile bunların birinci derecedeki yakınları başvuruda bulunamaz.

6. DEĞERLENDİRME

 1. Ürünlerin değerlendirilmesi amacıyla Müdürlüğümüz tarafından “özel eğitim” alanlarında seçici kurul oluşturulacaktır.

 2. Gönderilen ürünler öncelikle seçici kurul tarafından değerlendirilecektir.

 3. Seçici kurul değerlendirmesi sonucu proje kapsamında üretime uygun bulunan eserler başarılı olarak değerlendirilecektir.

 4. Yarışma sonuçlarına yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.

7. SEÇİCİ KURUL

 • Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bölümünden sorumlu ilgili müdür yardımcısı

 • Özel eğitim alanında en 5 yıl görev yapmakta olan deneyimli öğretmenler/uzman personel,

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden akademisyenler

 

8. ÖDÜLLER

Eğitim İle Şekillenen Gelecekler Projesi kapsamında yapılacak yarışma faaliyetinde eserler arasında herhangi bir sıralama yapılmayacaktır. Eserlerin kullanılabilirliği ve üretilebilirliği dikkate alınarak seçim yapılacaktır.

 Buna göre I. düzeyde kabul gören 10 eser ve II. Düzeyde Kabul gören 10 eser ödüllendirilecektir. Ancak farklı ve yenilikçi bir anlayışla tasarlanan en az iki  eğitim materyali üretilebilirlik kriteri dışında tutularak özel ödül ile ödüllendirilecektir.

 Yarışmada “özel eğitim” alanında tasarlanan ve üretilebilirliği olan materyaller arasında;

I. Düzeyde kabul edilen her bir ürün için      : 1.000 (bin)'er TL

II. Düzeyde kabul edilen her bir ürün için    : 800 (sekizyüz)'er TL

Özel Ödüller       :           Özel eğitim materyali 2 (iki) ürüne 1000 (bin) TL teivk verilecektir.

 

 • Ürünü I. ya da II. Düzeyde kabul edilen katılımcılara plaket verilecektir.

 • Bireysel ya da çoklu katılımla başvuruda bulunan tüm katılımcılara katılım belgesi düzenlenecektir. Ancak bireysel ya da çoklu olarak birden fazla ürünle müracaat eden katılımcılar adına 1 (bir) katılım belgesi düzenlenecektir.

 • Çoklu katılımlarda para ödülü katılımcıların (kendi aralarında belirledikleri) başvuru sırasında bildirdikleri temsilciye ödenecektir.

9. ÖDÜL TÖRENİ

 • Ödül töreni 02.05.2019 tarihinde Van’da gerçekleştirilecektir.

 • Ödül törenine kimlerin katılacağı ile ilgili esaslar, bu esaslara bağlı olarak belirlenecek hedef kitlenin kimler olacağı ve sayı, ödül töreninden uygun bir süre önce Müdürlüğümüzün http://van.meb.gov.tr/ internet adresinde ilan edilecektir.

 • Çoklu katılımlarda temsilci ile birlikte katılımcı da ödül törenine davet edilecektir.

 • Ödül töreninden uygun bir süre önce ödül törenine davet edilecek Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda görevli öğretmen, idareci ve uzman personelin okul/kurumlarına il, ilçe kanalıyla; akademisyenlerin üniversite bölümlerine rektörlük, dekanlık/müdürlük kanalıyla resmi yazı gönderilecektir. Resmi yazıda davetlilerin ödül töreninde (yol hariç) görevli-izinli oldukları belirtilecektir.

 • Ödül törenine davet edilecek başvuru sahibi üniversite öğrencilerinin izin işlemleri öğrenciler tarafından yürütülecek olup Müdürlüğümüzce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarına bu hususla ilgili resmî bir bildirim yapılmayacaktır.

 • Herhangi bir gerekçe ile ödül törenine katılamayan ödül sahiplerinin kazanılmış hakları korunacaktır.

10. İADELER

 • İade işlemleri doğrudan Müdürlüğümüz Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bölümünden yapılacaktır.

 • Değerlendirme sonuçlarına göre, seçici kurulca seçilen ürünlerin iadesi yapılmayacaktır.

 • İadesi talep edilen ürünlerin iade işlemleri, yarışma bitiminden sonra gerçekleştirilecektir.

 • Ürünlerin iadelerinde meydana gelebilecek gecikme, kayıp ve hasarlardan Müdürlüğümüz sorumlu değildir.

 • Katılımcılar, ürünlerinin iadesini talep edip kargo ücretini ödemeyi kabul ettikleri halde çeşitli nedenlerle karşı ödemeli gönderilen ürünü ya da kargo bedelini ödemeyi reddettiklerinde, kargo firmasının tekrar (geri) iade ücretini ödemekle yükümlüdür. Konu hakkında yaşanacak uyuşmazlıklarda ve ortaya çıkması muhtemel zararların tazmininde, elektronik başvuru ekranında tutulan kayıtların bağlayıcı olduğu ve yasal dayanak niteliği taşıdığı katılımcılar tarafından kabul edilmiş sayılır.

 

11. TELİF HAKKI

Katılımcı yarışmaya gönderdiği ürünün kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmaya gönderilen ürünün konu seçiminde, araştırmanın yapılmasında ve üretilmesinde tamamen kendi bilgi, beceri ve fikirlerini kullandığını, ürünün kendisi tarafından üretildiğini ve dipnot vermeden hiçbir yerden alıntı yapmadığını; çalışmanın orijinal ve özgün olduğunu ve özgün olmamasından doğacak tüm hukuki sorumlulukların kendisine ait olduğunu kabul eder. Ürünle ilgili olarak üçüncü şahıslar tarafından yapılacak başvurulardan ve tazminat taleplerinden doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Ürünü ödül almaya hak kazanmış katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği sonradan anlaşılanlardan yarışma ile elde ettikleri ödül, belge ve her türlü kazanımları geri alınır.

Ürünün telif hakkı ürün sahibine ait olmakla birlikte katılımcı, yarışmaya gönderdiği ürününün "Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü" tarafından kullanılmasına süresiz olarak kullanım hakkı verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri  Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği ürününün çoğaltma, değiştirme, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma ve bunun gibi umuma arzla ilgili bilumum  telif hakları için Müdürlüğümüze izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan ürünler için ürün sahibi sonradan verdiği lisansı kesinlikle geri almayacağını ve ürünün yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini ya da bu lisans için herhangi bir telif hakkı ya da maddi- manevi talepte bulunmayacağını, gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Müdürlüğümüz ürünler için katılımcının yukarıda verdiği lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir.  

Yarışmaya katılan ürünlerin ürün telif hakkı ürün sahibinde olmakla birlikte ürünlerin bir örneğini Müdürlüğümüze vermekle mükelleftir. Müdürlüğümüz bu ürünlerle ilgili her türlü tasarruf yetkisine sahiptir.

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü yarışma kapsamında belirtilen bütün hususlarda değişiklik yapma/iptal etme hakkına sahiptir.

Kılavuzda yer almayan hususlara ilişkin takdir yetkisi Van İl Milli Eğitim Müdürlüğüne aittir. Katılımcılar, bu kılavuzda belirtilen koşulları kabul etmiş sayılırlar.

12. İLETİŞİM BİLGİLERİ (Bilgi İçin)

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Özel Eğitim ve Rehberik Hizmetleri Bölümü

Abdurrahman Gazi Mahallesi, İskele Caddesi, 65040

 

Tuşba/VAN

Belgegeçer       : 0 432 222 41 61

Telefon           : 0 432 222 41 62 - 67

MATERYAL TESLİM ADRESİ

Yusuf Gökçenay Bilim Sanat Merkezi Şerefiye Mahallesi Ordu Caddesi materyalleri No:65 İpekyolu/Van